Strona główna

Studia podyplomowe „Technologie Informacyjne i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw”

Wydział Nauk Ekonomicznych

Celem studiów podyplomowych „Technologie Informacyjne i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw” jest przekazanie i poszerzenie wiedzy oraz podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym dyrektorów, kierowników, jak i specjalistów przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych, w tym jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem technologii informacyjnych, usprawnianiu jego działania oraz doborze i implementacji nowych rozwiązań IT SCM.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał niezbędną wiedzę, która pozwoli mu bardziej świadomie i lepiej zarządzać łańcuchem dostaw, podejmować trafne decyzje, usprawniać procesy biznesowe w firmie, dostosowując je do światowych standardów, wykorzystywać dostępne narzędzia informatyczne wspierające SCM i wspierać projekty wdrożeniowe
w obszarze IT SCM.

Zajęcia są realizowane w trybie zjazdów weekendowych w dwóch semestrach akademickich.

Zajęcia uzupełnione będą o praktyczne zastosowanie oprogramowania, którego producent jest globalnym dostawcą rozwiązań i usług dla przedsiębiorstw, które strategicznie wykorzystują możliwości technologii informatycznych, aby pomóc klientom zmaksymalizować ich wartości biznesowe w nowej gospodarce.